2017. évi előterjesztések

2017.12.20-ai előterjesztések

Meghívó 2017. december 20.
Előterjesztés a településkép védelméről szóló rendeletről és az Arculati Kézikönyv elfogadásáról
Előterjesztés digitális közműtérkép elkészítésére szóló megállapodás megszüntetéséről
Előterjesztés halaszthatatlan beruházások, rekonstrukciók eljárási rendjére vonatkozó megállapodásról

 


 

2017.12.13-ai előterjesztések

Meghívó 2017. december 13.
Előterjesztés a mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló rendeletről
Előterjesztés a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló rendeletről
Előterjesztés rövid lejáratú likvid folyószámla hitelkeret felvételéről
Előterjesztés Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkatervéről

 


 

2017.12.06-ai előterjesztések

Meghívó 2017. december 6.
Előterjesztés 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról
Beszámoló 2017. III. negyedéves költségvetés teljesítéséről
Előterjesztés a beérkezett Bursa H. pályázat elbírálásáról
Előterjesztés Rákócziújfalui bérlakás bérbeadásáról
Előterjesztés bölcsőde építési pályázat önerejéről

 


 

2017.11.13-ai előterjesztések

Meghívó 2017. november 13.
Rendelet-tervezet a partnerségi egyeztetés szabályairól

 


 

2017.10.18-ai előterjesztések

Meghívó 2017. október 18.
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező víziközművekben a VCSM ZRt. Szolnok által végzett halaszthatatlan beruhásokról, rekonstrukciós felújításokról, megállapodásról
Papp János lemondó nyilatkozata

 


 

2017.09.27-ei előterjesztések

Meghívó 2017. szeptember 27.
Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztés a 2018. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról
Előterjesztés rendkívüli költségvetési támogatásról szóló pályázat ismételt benyújtásáról

 


 

2017.08.31-ei előterjesztések

Meghívó 2017. augusztus 31.
Előterjesztés Rákócziújfalu Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előerjesztés Rákócziújfalu kerékpárútjának aszfaltozási árajánlatáról

 


 

2017.08.15-ei előterjesztések

Meghívó 2017. augusztus 15.
Előterjesztés az Ifjúság Horgász Egyesület támogatásáról
Előterjesztés Rákócziújfalu, Fő utca 73. számú ingatlan eladásáról
Előterjesztés 2017. augusztus 20-ai ünnepség előkészítéséről

 


 

2017.08.03-ai előterjesztések

Meghívó 2017. augusztus 3.
Előterjesztés fogorvosi feladatok ellátásáról, praxis betöltéséről szóló pályázat elbírálásáról
Előterjesztés hulladékgazdálkodással összefüggő intézkedésekről
Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

 


 

2017.07.12-ei előterjesztések

Meghívó 2017. július 12.
Előterjesztés a település fogorvosi feladatainak ellátására, praxis betöltésére pályázat kiírásáról
Előterjesztés Rákócziújfalui Mesevár Óvoda 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztés a 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról

 


 

2017.06.12-ei előterjesztések

Meghívó 2017. június 12.

 


 

2017.05.17-ei előterjesztések

Meghívó 2017. május 17.
Beszámoló a település 2016. évi közbiztonsági helyzetéről
Beszámoló a Községi Polgárőrség 2016. évi munkájáról
Előterjesztés a 2016. évi költségveséi ÖR módosításáról
Előterjesztés 2016. évi zárszámadásról
Előterjesztés 2016. évi belső ellenőri jelentésről
Beszámoló a 2016. évi gyermek, ifjúságvédelmi és gyámügyi tevékenységről
Előterjesztés a 2016. évi közbeszerzési eljárások statisztikai összegzéséről
Előterjesztés a helyi népszavazásról szóló rendeletről
Előterjesztés az anyakönyvi eseményekről szóló rendelet módosításáról
Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervéről
Előterjesztés a települési könyvtárak szakmai fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról
Előterjesztés Rákócziújfalu Sport Egyesület pénzügyi elszámolásáról
Előterjesztés Rákócziújfalu Sport Egyesület 2017. évi támogatásáról
Előterjesztés "Összefogás Napja" elnevezésű program támogatásáról
Előterjesztés bérleti szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztés Vis Maior pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás elbírálásáról
Előterjesztés VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 sz. pályázat benyújtásáról

 


 

2017.03.06-ai előterjesztések

Előterjesztés ASP rendszer országos kiterjesztéséről benyújtott pályázatról
Előterjesztés 2017. évi összesített közbeszerzési tervről
Előterjesztés rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásról szóló pályázat benyújtásáról
Előterjesztés Rákócziújfalu HÉSZ 4. Különleges területek 7. § (4) beépítési előírások módosítása
Előterjesztés EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásról, pályázatról

 


 

2017.02.15-ei előterjesztések

Meghívó 2017. február 15.
Előterjesztés 2016. évi költségvetési ÖR módosításáról
Előterjesztés 2017. évi önkormányzati rendeletről
Előterjesztés Vis Maior pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás megindításáról
Előterjesztés az önkormányzat tevékenységének kormányzati funkciók szerinti módosításról
Előterjesztés polgármester 2017. évi szabadság ütemtervéről
Előterjesztés Mesevár Óvoda nyári zárva tartásáról
Előterjesztés Fő utca 73. sz. ingatlan eladásáról
Előterjesztés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés Szolnoki Kistérség TT. rendeletének elfogadásáról
Előterjesztés belterületi utak és járdák beszerzési eljárás elfogadásáról

 


 

2017.01.12-ei előterjesztések

Előterjesztés Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előterjesztés polgármester illetményéről, költségtérítéséről

 


 

Pályázatok

 

kekkh

Hasznos linkek

 

kekkh


kormanyhivatal


streetview


ugyfelkapu


 

Go to top