2017. évi előterjesztések

2017.07.12-ei előterjesztések

Meghívó 2017. július 12.
Előterjesztés a település fogorvosi feladatainak ellátására, praxis betöltésére pályázat kiírásáról
Előterjesztés Rákócziújfalui Mesevár Óvoda 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztés a 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról

 


 

2017.06.12-ei előterjesztések

Meghívó 2017. június 12.

 


 

2017.05.17-ei előterjesztések

Meghívó 2017. május 17.
Beszámoló a település 2016. évi közbiztonsági helyzetéről
Beszámoló a Községi Polgárőrség 2016. évi munkájáról
Előterjesztés a 2016. évi költségveséi ÖR módosításáról
Előterjesztés 2016. évi zárszámadásról
Előterjesztés 2016. évi belső ellenőri jelentésről
Beszámoló a 2016. évi gyermek, ifjúságvédelmi és gyámügyi tevékenységről
Előterjesztés a 2016. évi közbeszerzési eljárások statisztikai összegzéséről
Előterjesztés a helyi népszavazásról szóló rendeletről
Előterjesztés az anyakönyvi eseményekről szóló rendelet módosításáról
Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkatervéről
Előterjesztés a települési könyvtárak szakmai fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról
Előterjesztés Rákócziújfalu Sport Egyesület pénzügyi elszámolásáról
Előterjesztés Rákócziújfalu Sport Egyesület 2017. évi támogatásáról
Előterjesztés "Összefogás Napja" elnevezésű program támogatásáról
Előterjesztés bérleti szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztés Vis Maior pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás elbírálásáról
Előterjesztés VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 sz. pályázat benyújtásáról

 


 

2017.03.06-ai előterjesztések

Előterjesztés ASP rendszer országos kiterjesztéséről benyújtott pályázatról
Előterjesztés 2017. évi összesített közbeszerzési tervről
Előterjesztés rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásról szóló pályázat benyújtásáról
Előterjesztés Rákócziújfalu HÉSZ 4. Különleges területek 7. § (4) beépítési előírások módosítása
Előterjesztés EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázathoz kapcsolódó konzorciumi megállapodásról, pályázatról

 


 

2017.02.15-ei előterjesztések

Meghívó 2017. február 15.
Előterjesztés 2016. évi költségvetési ÖR módosításáról
Előterjesztés 2017. évi önkormányzati rendeletről
Előterjesztés Vis Maior pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárás megindításáról
Előterjesztés az önkormányzat tevékenységének kormányzati funkciók szerinti módosításról
Előterjesztés polgármester 2017. évi szabadság ütemtervéről
Előterjesztés Mesevár Óvoda nyári zárva tartásáról
Előterjesztés Fő utca 73. sz. ingatlan eladásáról
Előterjesztés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés Szolnoki Kistérség TT. rendeletének elfogadásáról
Előterjesztés belterületi utak és járdák beszerzési eljárás elfogadásáról

 


 

2017.01.12-ei előterjesztések

Előterjesztés Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előterjesztés polgármester illetményéről, költségtérítéséről

 


 

Hasznos linkek

 

kekkh


kormanyhivatal


streetview


ugyfelkapu


 

Go to top