Beruházások és pályázatok

Bölcsőde építése Rákócziújfaluban - TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00019

 


 

Bőlcsöde építése Rákócziújfaluban

Varsányi utca fejlesztése

Országos Pályaépítési Program pályázat Rákócziújfalu községben

417-3/2014 Varsányi utca fejlesztése Rákócziújfalu községben

A Hámán Kató út fejlesztése Rákócziújfalu községben

 


 

napelemek telepítése rákócziújfalu közintézményein

napelem tabla

Projekt bemutatása

Rákócziújfalu Község működési kiadásai között az energiaköltség számottevő szerepet játszik, éves szinten 6-7 MFt nagyságban jelentkezik. A rendelkezésre álló források függvényében folyik az épületállomány korszerűsítése, néhány éve a működési központ újult meg, a soron következő lépés hivatal épületének korszerűsítése. Építészetileg megújult az óvoda, újszerű állapotú az egészségház, korszerű energetikai technológiával. A pályázott project célja az eddigi folyamatos fejlődés fenntartása, az energiaköltségek további csökkenésének biztosítása. A project célközönsége Rákócziújfalu lakossága, a project előnyeit közvetve és közvetlenül az összes lakos élvezi, a négy helyszín közül egyben havonta mindenki megfordul. A project az önkormányzat gazdálkodási lehetőségeinek bővítésén túlmenően jelentős tudatformáló hatással bír: az óvoda udvarán játszó gyerekek naponta találkoznak a projecttel, a tető onnan jól látható. Hasonlóképpen a hivatal bejáratától jól láthatóak lesznek a napelemek, a művelődési ház tetején lévők a főútról, az egészségház tetején lévők pedig az utcáról látszanak majd. A project szakmai tartalma helyszínenkénti bontásban a következő:

Óvoda: a dél-keleti, iskola felöli egybefüggő tetőn 20db 255 Wp-os napelem (KS-255P) kerül tetősíkban telepítésre, az elektromos mérő felett egy 5 kVA teljesítményű SMA STP háromfázisú inverter kerül kiépítésre.


Polgármesteri Hivatal: az épület utcafronti tetőrészén kerül elhelyezésre 18 db 255 Wp-os napelem (KS-255P), amelynek az épület oldal falán elhelyezett 5 kVA-es invertelhez csatlakoznak.


Művelődési Ház: a déli tetőfelületen kerül elhelyezésre 10 db 255 Wp-os napelem (KS-255P) napelem, a csatlakozó sportöltöző lapos tetejére pedig 24 db napelem, ugyanebből a típusból. A napelemek a hátsó homlokzaton elhelyezett 9 kVA teljesítményű háromfázisú SMA STP inverterre csatlakoznak, a váltakozó áramú csatlakozás a főelosztónál történik.


Egészségház: Az épület dél-keleti tetőfelületén, az utcafronti részen 10 db KS-255P napelem kerül telepítésre. A belső hálózat, a fázisok egyenlő terhelése érdekében 3 fázisú inverter kerül beépítésre, szintén 5 kVA teljesítményű (a legkisebb E-ON hálózaton engedélyezett SMA típus).


A projekt számszerűsíthető eredményei:
A tervezett termelés összesen 23 098 kWh/év, ami a jelenlegi felhasználás kereken 85%-át teszi ki. Az intézmények villamos energia költsége a projekt révén kb 80%-kal csökken, éves szinten 21 t feletti CO2 kibocsájtás kerülhető el a projekt révén. A projekt révén kereken 83 GJ/év-vel növekszik a megújuló energiahordozó felhasználás.


Négy helyen már napelemek termelik a villamosenergia négyötödét Rákócziújfaluban

A július végi sikeres műszaki átadást követően megkezdte működését a négy napelemes rendszer a településen. A Magyar Állam és az Európai Unió KEOP-4.10.0/N/14-2014-0318 azonosítójú pályázati támogatásával Rákócziújfalu Községi Önkormányzat négy intézménye, a Mesevár Óvoda, az Egészségház, a Faluház és a Polgármesteri Hivatal épülete kapott napelemeket. Éves átlagban 23 098 kWh villamosenergia kerül helyben előállításra, ami a szokásos éves felhasználás 85%-át teszi ki, vagyis az éves villanyszámla ezeken a helyeken a hatodára csökken majd.

faluhaz 1Nemcsak termel, óv is – napelemek a Faluház tetején és déli homlokzatán

A négy helyszínen összesen 82 db egyenként 255 W teljesítményű – hazai összeszerelésű – napelem panel került telepítésre. A napelemek által előállított egyenáramot 4 db inverter alakítja át váltakozó árammá, összteljesítményük 24 kVA. A Faluház déli homlokzatán a napelemek árnyékolják az ablakokat, védik az esőtől a nagyterembe igyekvőket. A projekt teljes beruházási költsége 20 685 ezer Ft, a vissza nem térítendő támogatás mértéke 17 874 ezer Ft. A projekthez az önkormányzat által biztosított önerő két év alatt térül vissza.

 


 

Rákócziújfalu település szilárd hulladéklerakó rekultivációja

nfuRákócziújfalu település szilárd hulladéklerakó rekultivációjának munkálatai 2012.09.21.-én megkezdődtek. A kivitelező cég a Faragó és Társa Kft. közbeszerzési eljáráson nyerte el a munkát. A kivitelezés során prizmába rendezik a hulladékhalmot és az átmozgatott részen kiválogatják az építési hulladékot. A kialakított prizmára több réteget húznak a keletkezett biogázok elvesztésére és a csapadékvíz beszivárgásának megakadályozására, így a hulladék halom a jövőben sem szennyezi a környezetet. A hulladék prizma felső részére a tájba illesztés érdekében humuszréteg kerül, melybe őshonos növényekből vegetációs réteget ültetnek.
A projekt várható befejezése 2013.10.31.
A projekt végrehajtására Rákócziújfalu Község Önkormányzata, mint kedvezményezett 101.819.052-Ft támogatást nyert.

 


 

Útjavítás Rákócziújfaluban

Rákócziújfalu Község Önkormányzata elvégezte a település belterületén található úthibák (kátyúk) javítását. Az Önkormányzat dolgozói összesen 132 helyen végeztek útjavítási munkákat az alábbiak szerint:

Hámán K. úton 6 db
Fürst S. – Hámán K. sarok 7 db
Fürst S. – Ady E. sarok 3 db
Hámán K. – Virág út sarok 5 db
Ady E. úton 11 db
Ady E. – Kállai sarok 6 db
Ságvári E. – Kállai É. sarok 3 db
Virág úton 2 db
Ságvári E. – Arany J. sarok 1 db
Kossuth L. úton 46 db
Kossuth L. – Lenin sarok 1 db
Petőfi S. – Zrínyi M. sarok 6 db
Zrínyi M. úton 13 db
Dózsa Gy. – Zrínyi M. sarok 2 db
Zug úton 4 db
Béke úton 2 db
Fürst S. úton 4 db
Kilián – Arany J. sarok 1 db
Felszabadulás – Hámán K. sarok 9 db

Rákócziújfalu Községi Polgármesteri Hivatal

 


 

Fotódokumentáció Rákócziújfalu település szilárd hulladéklerakójának rekultivációjáról

Megkezdődtek a lezárt és felhagyott szilárd hulladéklerakójának rekultivációs munkálatai

Elkészültek a lezárt és felhagyott szilárd hulladéklerakójának rekultivációs munkálatai

Fotódokumentáció

 

Hasznos linkek

 

kekkh


kormanyhivatal


streetview


ugyfelkapu


 

Go to top